Samen voor de vooruitgang van Noord-Nederland.

Uniek bestuurlijk platform van het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen, VNO-NCW MKB Noord, NOM en het SNN.

Onze ambitie


De belangrijkste ambitie van de EBNN is het duurzaam versterken van de noordelijke economie door de samenwerking in Noord-Nederland te intensiveren, groeikansen op te pakken en als platform elkaar te informeren over regionale, nationale en internationale ontwikkelingen.

De EBNN houdt zich bezig met de ontwikkelingen die het gezamenlijk noordelijk economisch en maatschappelijk belang onderstrepen. Het spreekt voor zich dat de partijen ook elk hun eigen speerpunten hebben.

Naast vele aandachtspunten ziet de EBNN met name energie (in het bijzonder de transactie naar waterstof), de agrofood sector, de circulaire economie, de arbeidsmarkt en de digitalisering voor de komende jaren als speerpunten van de noordelijke economie.

ebnn-vooruitgang-2

Introductie
EBNN


Het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben besloten tot oprichting van de Noordelijke Innovation Board in 2016 en de samenvoeging van de Noordelijke Innovation Board en de Bestuurscommissie Economische Zaken tot de Economic Board Noord-Nederland in april 2018.

De EBNN onderstreept, naast het belang voor actuele en urgente zaken, het belang van lange termijnontwikkelingen in Noord-Nederland op economisch gebied, als ook op andere gebieden.

Samenstelling
EBNN


De EBNN kent een bestuurlijke tafel (Board) en een Uitvoeringstafel. Niek Jan van Kesteren is de voorzitter, Denisa Kasova de directeur. De samenstelling van de EBNN is als volgt:

Board

Gedeputeerde EZ provincie Fryslân
Sander de Rouwe

Gedeputeerde EZ provincie Drenthe
Henk Brink

Gedeputeerde EZ provincie Groningen
Patrick Brouns

Wethouder EZ gemeente Leeuwarden
Friso Douwstra

Wethouder EZ gemeente Assen
Mirjam Pauwels-Paauw

Wethouder EZ gemeente Groningen
Paul de Rook

Wethouder EZ gemeente Emmen
Guido Rink

Voorzitter MKB-Noord
Gerard Kremer

Voorzitter VNO-NCW Noord
Alfred Welink

Voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen
Jouke de Vries

Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen
Henk Pijlman

Voorzitter College van Bestuur NHL Stenden
Erica Schaper

Voorzitter College van Bestuur Drenthe College
Albert Bruins Slot

Regiovoorzitter LTO Noord
Trienke Elshof

Directeur NOM (adviseur)
Dina Boonstra

Directeur SNN (adviseur)
Christien Bronda

Regioambassadeur ministerie van EZK (adviseur)
Jaap Verhulst

Uitvoeringstafel

Hoofd EZ provincie Fryslân
Marieke Ferwerda

Hoofd EZ provincie Drenthe
Jan Doorakkers

Hoofd EZ provincie Groningen
Hans Hermse

Hoofd EZ gemeente Leeuwarden
Martijn Gerkes

Hoofd EZ gemeente Assen
Wouter Meijerman

Hoofd EZ gemeente Groningen
Diderik Koolman

Hoofd EZ gemeente Emmen
Gerard Feringa

Directeur NOM
Dina Boonstra

Directeur SNN
Christien Bronda

Directeur Northern Knowledge
Annemieke Galema

Directeur NHL Stenden (Verbindingseenheid R&D Zwaartepunten en Contractactiviteiten)
Soon Hee Santema

Regiomanager LTO Noord
Paul Bos

Dean Hanzehogeschool (Instituut voor Financieel Economisch Management)
Jaqueline Gomashie

Vestigingsdirecteur Drachten, ROC Friese Poort
Folkert Sonsma

Senior adviseur ministerie van EZK
Allard van Dijk

Digital Society Ecosysteem Noord-Nederland

Digitalisering verandert onze economie en samenleving. Om de kansen die dit biedt te benutten en uitdagingen van deze transformatie aan te pakken is samenwerking nodig. Tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Noord-Nederland geeft hierin al het goede voorbeeld zoals blijkt uit de vele samenwerkingsprogramma's en netwerken van het Digital Society Ecosysteem Noord-Nederland:

Digitale Veiligheid

Digitale Geletterdheid

N.B. Dit overzicht is niet uitputtend, nieuwe samenwerkingen ontstaan in hoog tempo.

De tweede editie van de jaarlijkse conferentie Nederland Digitaal zal van 16 tot en met 19 maart 2020 plaatsvinden in Groningen. Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden werken op de conferentie samen aan de doelstelling om Nederland op dit vlak koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. De conferentie Nederland Digitaal sluit goed aan bij de ambities en doorontwikkeling van het zogenoemde Digital Society Ecosysteem Noord-Nederland en is een katalysator voor samenwerking. Vandaar dat voor deze editie van de conferentie nauw wordt samengewerkt met regionale en lokale onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven verenigd in onder meer Economic Board Noord-Nederland, Samenwerking Noord en Noordelijke Online Ondernemers.

Meer informatie over thema, programma, side-events, locatie en deelname is te vinden op de website Nederland Digitaal: www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal.

Voor meer informatie over de samenwerking rondom deze conferentie in Noord-Nederland kunt u contact opnemen via conferentiedigitaal@ebnn.nl

Noordelijke
Innovation
Board


De Noordelijke Innovation Board (NIB) is in 2016 van start gegaan met als belangrijkste ambitie het versnellen van de noordelijke economie. De NIB was een samenwerkingsverband tussen de noordelijke ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen, welke in 2014 gezamenlijk de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA) hebben opgesteld.

De NIB is gevraagd deze agenda uit te voeren en actualiseren en daarmee de versnelling helpen aan te brengen in de economische groei van Noord-Nederland. Meer rendement halen uit de ecosystemen energie, water, food/agro, gezondheid en industrie. Daarom zijn ondernemers gevraagd het voortouw te nemen, visie te leveren, samenwerkingen te initiëren en regie te voeren over de ontwikkelingen. In de NIB waren verder representanten verenigd van de drie noordelijke provincies, vier grote steden en alle noordelijke onderwijsinstellingen.

De NIB heeft ontwikkelingen geagendeerd en aangejaagd met zo groot mogelijk maatschappelijk en economische impact, namelijk grootschalige programma’s opgeleverd op het gebied de energietransitie ‘De groene waterstofeconomie’, voedseltransitie ‘Gezonde Voeding’ en Watertechnologie Next Level. Deze programma’s zien er als volgt uit:

De uitvoering van deze programma’s is respectievelijk ondergebracht bij de New Energy Coalition, De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en de WaterCampus Leeuwarden.

Bestuurscommissie
Economische Zaken


SNN kende tot april 2018 twee Bestuurscommissies, namelijk de Bestuurscommissie Economische Zaken (BC EZ) en de Bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit (BC SOM).

De BC EZ was tot april 2018 een bestuurlijke tafel onder de vlag van SNN die zich op Noord-Nederlandse schaal bezig hield met economische ontwikkelingen. De formele taak van de BC EZ was het vaststellen van EU-subsidies en het toewijzen ervan aan ondernemers in Noord-Nederland. Verder had de commissie de taak de algemene economische ontwikkeling van Noord-Nederland in gezamenlijkheid te versterken en behandelde de BC EZ algemene economische zaken en actualiseerde het lobbydossiers richting Den Haag of elders.

Deelnemers van de BC EZ waren de gedeputeerden EZ van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, de wethouders EZ van de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen, de directeur van SNN en eventueel lobbyisten.

ebnn-vooruitgang-1

Contact

Economic Board Noord-Nederland
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
Topsportzorgcentrum, derde verdieping

085 040 996 0
contact@ebnn.nl